Kranske aplikacije Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o.

AUTOMATIZACIJA MERENJA TEŽINA - TIR RTB BOR

Automatizacija merenja težina i bežičnog prenosa podataka do upravljačke sobe. U okviru ovog posla bili smo podizvođači firmi specijalizovanoj za mašinsko projektovanje kranova midis KRAN Niš na implementaciji sistema za merenje težine na 2 portalna krana.


Mechatronic d.o.o.


Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o.


AUTOMATIZACIJA PORTALNOG KRANA

Pogoni kretanja i podizanja realizovani su pretvaračima Danfoss i Siemens PLC kontrolerom serije S7-300


Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o.


Mechatronic d.o.o.