Mašine za preradu plastike Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o.

EKSTRUDER - Golubović Metal

Ekstruzija plastike.


Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o.


IGLERICA - Golubović Metal

Konfekcioniranje plastičnih kesa.


Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o.


PET MLIN

Mlin za PET ambalažu.


Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o.