Rešenja u preradi voda Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o.

PUMPNA STANICA NISKOG PRITISKA - JKP Naissus Niš

Izvođenje radova na pumpnoj stanici za podizanje nivoa podzemnih voda.


Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o.


Mechatronic d.o.o.

U okviru ovog posla izvršili smo izradu ormana, montažu i puštanje u rad opreme.


PUMPNA STANICA GREJAČ - JKP VIK Aleksinac

Automatizacija dopunjavanja sistema rezervoara u selu Grejač


U okviru ovog posla bili smo podizvođači firmi Telekomunikacije Blace AD na izgradnji pumpne stanice rezervoara i pripadajućih cevovoda.

Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o.

U okviru ovog posla izvršili smo dizajn i izvođenje radova po sistemu ključ u ruke na izgranji elektrotehničkog dela rezervoara i pumpne stanice.


- Izrada izvođačke elektrotehničke dokumentacije

- Izrada ormana

- Montaža i ožičenje opreme

- Parametriranje i izrada potrebnog softvera

- Puštanje u rad


SCADA ZA SISTEM VODOSNABDEVANJA - JKP VIK Aleksinac

Sistem za nadzor vodosnabdevanja opštine Aleksinac.

Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o.

- CX Supervisor SCADA

- GPRS Router Decode