TreadMill T20M Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o. Mechatronic d.o.o.

TreadMill T20M je visokokvalitetna mašina projektovana za trčanje i fitnes. Specijalne antivibracijske nožice, gumeni točkovi, kao i poseban elastičan oslonac pokretne trake omogućavaju veoma miran rad za vreme kretanja trake.

Sistem koristi frekventni inverter kojim se brzina trake konstantno i precizno reguliše tokom različitih nivoa testa. Podizanje trake je rešeno preko posebnog sistema a zadani ugao se meri preko optoenkodera čime se postiže izuzetna tačnost. Traka ima ugrađeni taster za nužni stop, čime se umanjuje rizik za pacijenta tokom testa.


Mechatronic d.o.o.